Realizacje

Uczestniczyliśmy przy realizacji wielu projektów inwestycyjnych, m. in.:

  • pełna obsługa geodezyjna przy budowie marketu KAUFLAND w Łowiczu
  • pełna obsługa geodezyjna przy budowie marketu TESCO w Łowiczu
  • pełna obsługa geodezyjna przy budowie marketu POLO w Łowiczu
  • wieloletnia obsługa geodezyjna Zakładu Usług Komunalnych w Łowiczu w zakresie budowy dróg oraz sieci wodno-kanalizacyjnych
  • obsługa geodezyjna przy budowie kanalizacji na os. Kostka w Łowiczu
  • obsługa geodezyjna Zakładu Energetycznego – Rejon Łowicz w zakresie budowy sieci i przyłączy energetycznych
  • obsługa przy pierwszym etapie budowy oczyszczalni ścieków w Kiernozi
  • obsługa budownictwa mieszkaniowego na os. Bratkowice w Łowiczu
  • podziały pod osiedle domów jednorodzinnych na os. Bratkowice w Łowiczu
  • obsługa Zakładu Energetyki Cieplnej w Łowiczu w zakresie budowy ciepłociągów