Oferta

Wykonujemy następujące usługi geodezyjne:

geodeta łowicz oferta
 • mapy do celów projektowych
 • inwentaryzacje budynków
 • inwentaryzacje przyłączy
 • inwentaryzacje sieci uzbrojenia terenu
 • opracowania geodezyjne do celów prawnych
 • podziały nieruchomości
 • wyznaczenia i wznowienia punktów granicznych
 • rozgraniczenia nieruchomości
 • aktualizacje mapy zasadniczej
 • badania ksiąg wieczystych
 • pomiary realizacyjne
 • tyczenia budynków
 • tyczenia urządzeń infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia terenu
 • pomiary objętości mas ziemnych (hałd, nasypów itp.)
 • aktualizacje mapy zasadniczej
 • geodezyjną obsługę inwestycji